ENEMO

Helyi alkalmazotti állás

09. Mar. 2022.

Az ENEMO egy Nemzetközi Választási Megfigyel? Missziót (IEOM – International Election Observation Mission) küldött ki a 2022. április 3-ra ütemezett magyarországi parlamenti választásokra.

Az IEOM ezért a helyi személyzet felvételét végzi az IEOM rövid távú megfigyel?inek (STO – Short Term Observer) támogatására az alábbi pozíciókra és helyekre:

    • Asszisztensek/tolmácsok a rövid távú megfigyel?k (STO-k) számára – Budapest, Debrecen, Szeged, Gy?r és Pécs
    • Sof?rök a rövid távú megfigyel?k (STO-k) számára – Budapest, Debrecen, Szeged, Gy?r és Pécs
 

Jelentkezési határid?:


Asszisztensekre/tolmácsokra vonatkozó jelentkezés menete: az „Asszisztensek/tolmácsok a rövid távú megfigyel?k (STO-k) számára” pozíció iránt érdekl?d? jelöltek küldjenek friss önéletrajzot a dubravka.tomic@enemo.eu és a zsofron.berger@enemo.org e-mail címekre. Az e-mail tárgya legyen „[Város neve (pl. Gy?r)] – Jelentkezés helyi munkatársnak – IEOM Hungary 2022”.


Sof?rökre vontakozó jelentkezés menete: a „Sof?rök a rövid távú megfigyel?k (STO-k) számára” pozíció iránt érdekl?d? jelöltek küldjenek egy rövid motivációs levelet (közölve a járm? típusát, pl. Golf 6, 2015) a következ? e-mail címekre: dubravka.tomic@enemo.eu és zsofron.berger@enemo.org. Az e-mail tárgya legyen „[Város neve (pl. Gy?r)] – Jelentkezés helyi munkatársnak – IEOM Hungary 2022”.


Csak a kiválasztott jelöltekkel vesszük fel a kapcsolatot.

 

A pozíciókra vonatkozó feladatok meghatározása:


A megfigyel?k asszisztense/tolmácsa

Felettes: STO csapat


Munkaköri leírás:
Az asszisztens fordítási és asszisztensi szolgáltatást nyújt a megfigyel?knek.

F? kötelességek:
    • Szóbeli és/vagy írásbeli fordítást biztosít a megfigyel?knek;
    • Segítséget nyújt értekezletek, rendezvények szervezésében, munkaid?-tervezésben, kapcsolattartásban, dokumentumok elkészítésében stb.;
    • Részt vesz küls? megbeszéléseken;
    • Küls? helyszínekre utazik a megfigyel?kkel.


Követelmények:
    • A fogadó ország nyelvének (magyar) kiváló ismerete;
    • Jó angol nyelvtudás;
    • Jó szervezési és számítógépes készségek;
    • Képesség a rendszertelen munkaid? melletti munkavégzésre;
    • Utazási készenlét.

Sof?r

Felettes: STO csapat


Munkaköri leírás:
A sof?r szállítási szolgáltatást biztosít az EOM személyzetének saját autó használatával.

F? kötelességek:
    • Biztosítja az EOM személyzetének szállítását, beleértve a küls? helyszínre utazást is;
    • Jó m?szaki állapotban tartja az autót a biztonságos és kényelmes utazás érdekében;
    • Betartja a közúti/közlekedési szabályokat;
    • Heti rendszerességgel mossa az autót;
    • Szükség esetén EOM matricákat helyez el az autón.

Követelmények:
    • Jogosítvány;
    • Legalább 5 év vezet?i gyakorlat;
    • Képesség a rendszertelen munkaid? melletti munkavégzésre.

Lényeges, de nem kötelez?:
    • Hazai vagy nemzetközi választási megfigyel?i tapasztalat;
    • Angol nyelv ismerete.

PREVIOUS NEWS

ENEMO reaction to prosecution of co-chairman of "Golos" Grigory Melkonyants and searches on "Golos" coordinators

ENEMO condemns death threats and intimidation attempts towards CeMI

Workshop on "Improving transparency in order to combat covert influences"

ENEMO stands with the people of Ukraine

ENEMO condemns draft law on “foreign agents” in Georgia

ENEMO attended the international conference organized by the Central Electoral Commission (CEC) of the Republic of Moldova